CUMHURİYET MÜZESİ

Details

CUMHURİYET MÜZESİ

(II. Türkiye Büyük Millet Meclisi)

Bu Bina 1923 yılında Mimar Vedat TEK tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası Mahfeli olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Ancak 1. TBMM binası yeterli gelmeyince bu binanın işlevi değiştirilerek Meclis olarak düzenlenmiş ve 18 Ekim 1924 tarihinde hizmete açılmıştır. Bina, bodrum üzerine iki kat olarak kesme taştan inşa edilmiştir. Pencerelerde görülen kemerler, cephelerdeki çini panolar, geniş saçaklar, Osmanlı ve Selçuklu motiflerinin kullanıldığı kalemişi süslemeli ahşap tavanlar I. Ulusal Mimarlık Akımının özelliklerini yansıtmaktadır.

Türk Siyasi tarihinde önemli yeri olan II. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, işlevini 27 Mayıs 1960 tarihine kadar 36 yıllık bir dönem boyunca sürdürmüştür.

1961 yılında meclisin yeni yapılan modern binasına taşınması üzerine bu bina, Merkezi Antlaşma Teşkilatı’na(CENTO) tahsis edilmiştir. 1961-1979 yılları arasında CENTO Genel Merkezi olarak kullanılan bina, CENTO’nun lağvedilmesi ile aynı yıl Kültür Bakanlığı’na devredilmiştir. Binanın ön kısmının Cumhuriyet Müzesi olarak düzenlenmesi, arka kısmının ise Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün hizmete binası olarak kullanılması kararlaştırılmıştır. Müze kısmı onarım ve restorasyon çalışmalarının ardından düzenlenerek 30 Ekim  1981 tarihinde Cumhuriyet Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.

II.TBMM ODASI: Müze girişinin solundaki ilk odadır. Bu odada, panolarda II. TBMM binasının tarihçesi fotoğraf destekli anlatılmaktadır. Vitrinlerde, Mecliste kullanılan kağıt makası, hokka takımı, kalemtıraş gibi kırtasiye eşyaları, Meclis görüşme tutanakları (Zabıt Ceridesi) ve milletvekili yoklama defterlerinin birer örneği ile II. TBMM binasının maketi sergilenmektedir.

ATATÜRK İLKE ve DEVRİMLERİ ODASI:  Müze girişinin solundaki ikinci odadır. Bu odada, panolarda Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ile Saltanatın Kaldırılması, Ankara’nın Başkent Olması, Cumhuriyet’in İlanı gibi siyasal alanda yapılan devrimler anlatılmaktadır. Vitrinlerde Büyük Nutuk’un Osmanlıca ve Türkçe baskıları, Atatürk’ün 10. Yıl Nutkunu okuduğu mikrofon ile 10. Yıl Nutku’nun kayıtlı olduğu taş plak sergilenmektedir.

ATATÜRK DEVRİMLERİ ODASI: Müze girişinin solundaki üçüncü odadır. Bu odada, panolarda Türk Medeni Kanunu, Türk Kadınlarına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesi gibi hukuk alanındaki devrimler, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Yeni Türk Alfabesinin Kabul Edilmesi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun kurulması gibi eğitim ve kültür alanındaki devrimler;  Şapka Kanunu, Soyadı Kanunu,  Uluslararası Saat, Takvim, Rakam, Ölçü ve Hafta Tatilinin Kabul Edilmesi, Tekke Zaviye ve Türbelerin Kapatılması gibi toplumsal alandaki devrimler ile ekonomi ve sanayi alanındaki kalkınma hamleleri vitrinlerde sergilenen çeşitli objelerle anlatılmaktadır.

GENEL KURUL TOPLANTI SALONU: Müze giriş kapısının karşısında yer alan bu salon, 1924-1960 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonu  olarak kullanılmış ve seçim dönemlerine göre milletvekili sayısı 600 milletvekiline kadar çıkmıştır. Salonda toplam 116 adet milletvekili sırası bulunmaktadır.

1924-1960 yıllarında bu salonda Atatürk ilke ve devrimleri gerçekleştirilmiş, çağdaş yasalar çıkarılmış, önemli  antlaşmalar yapılmış, çok partili sisteme geçiş sağlanmıştır.  Atatürk 15 Ekim – 20 Ekim 1927 tarihleri arasında 6 gün sure ile 36 saat 33 dakika boyunca süren “Büyük Nutku” nu bu salonda  okumuştur.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ODASI:Müze girişinin sağındaki ilk odadır. Bu odada, panolarda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kronolojik olarak fotograf destekli anlatılmakta olup, Ayrıca yabancı basında ATATÜRK hakkında yazılan yazılar yer almaktadır. Vitrinlerde dönemin en şık giyinen liderlerinden biri olan ATATÜRK’e ait kıyafetler, kol düğmesi, köstekli saat gibi aksesuarlar ile “Türkiye Cumhuriyeti Reis-i Cumhur Mustafa Kemal ” baskılı Cumhurbaşkanlığı Mührü sergilenmektedir.

Atatürk 1923-1938 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanlığını yapmıştır.

MUSTAFA İSMET İNÖNÜ ODASI: Müze girilinin sağındaki ikinci odadır. Bu odada, panolarda, II. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün hayatı kronolojik olarak fotograf destekli anlatılmaktadır. Vitrinlerde İnönü Vakfı tarafından müzeye bağışlanan İsmet İnönü’ye ait kıyafetler ve özel eşyalar ile Lozan Barış Antlaşması adına hazırlanmış İsmet İnönü portreli madalyon sergilenmektedir.

İsmet İnönü, 1938-1950 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanlığını yapmıştır.

MAHMUT CELAL BAYAR ODASI: Müze girişinin sağındaki üçüncü odadır. Bu odada, panolarda III. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın hayatı kronolojik olarak fotograf destekli anlatılmaktadır. Vitrinlerde Celal Bayar Vakfı tarafından müzeye bağışlanan Celal Bayar’a ait kıyafetler ile özel eşyaları sergilenmektedir.

Celal Bayar, 1950-1960 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanlığını yapmıştır.

MÜZENİN İKİNCİ KATI: Bu kata sırasıyla; Başbakanlık Çalışma Odası, Cumhurbaşkanlığı Çalışma Odası, Cumhurbaşkanlığı Kabul Salonu, Meclis Başkanlığı Odası ile idari odalar yer almaktadır.

O döneme ait fotograflardan yararlanılarak, odalarda düzenlemeler yapılmıştır.

Ziyaret Saatleri: Haftanın her günü ziyarete açıktır.

Yaz mesaisi: 08:45-18:45

Kış Mesaisi: 08:45-16:45

  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası

Cumhuriyet Bulvarı No:22 06030 Ulus-ANKARA

TEL: +90 (312) 3105361  Faks: +90 (312) 31 04 73

cumhuriyetmuzesi@ktb.gov.tr

 

Cumhuriyet Müzesi Bilgi ve Resimleri indirmek icin bu link tiklayiniz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>